DSWD认为孩子像狗一样对待

日期:2019-01-05 05:10:00 作者:郗舣 阅读:

<p>奥塔尼,巴丹:社会福利和发展部(DSWD)周二下午暂时从父母那里掏出一个一岁零五个月大的男孩,他的照片在社交媒体中被描绘成一条被绑在一起的狗</p><p>这些照片显示,裸体的孩子用脖子上的绳子系着标题,“我的新宠物狗</p><p>”这张照片已经病毒化并引发了对母亲的批评</p><p>这位来自巴丹Orani镇的23岁母亲承认已经张贴了她的孩子“bilang katuwaan lang(只是为了娱乐)的照片</p><p>”她请求原谅她做了什么,并补充说她非常爱她的孩子而且她有不是为了伤害他</p><p>然而,DSWD并不相信并继续对孩子进行监护</p><p> “临时照顾muna namin sa儿童接待研究中心ang bata</p><p> Pwede naman siyang bisitahin ng nanay upang pa-dedehin,“位于Pampanga Lubao的中心负责人Lucrecia Cruz说</p><p> “Ang nanay ng bata ay magkakaroon ng心理干预咨询</p><p> Mazaring ma-release ang bata depende sa assessment sa mga magulang kung kaya na ba nilang mapangalagaan ang anak,“Cruz补充道</p><p>这名儿童在被带到中心之前被送到Orani地区医院进行体检</p><p>总部设在巴丹的社会工作者伊丽莎白克鲁兹说,孩子的父母向他们的办公室报告并解释了发生的事情</p><p> “Ipinaliwanag nila ang nangyari在sinabing katuwaan lamang yon</p><p> Sinabihan ko sila na malaking kamalian iyon at hindi maaaring katuwaan lamang ang ganoon sapagka't malaki ang pananagutan nila sa anak,“市政社工说</p><p>孩子的父亲和祖父要求母亲不被判断为坏人</p><p> “她是一个善良,充满爱心的母亲</p><p>请原谅她做了什么,